[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    คู่มือ MyOffice 2560    Smart obec


ผู้เขียน : นางสาวฮัสนีย์ เบ็ญลาเซ็ง
4 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสุรีรัตน์ ศิลานนท์
27 ก.ย. 2560
วันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม
19 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณ์และแหล่งเรียนรู้:กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม
19 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณ์และแหล่งเรียนรู้:กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพิชญา เยะหมัน
19 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางธัญลักษณ์ ชูประศรี
28 มิ.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางธัญลักษณ์ ชูประศรี
23 มิ.ย. 2560
การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
21 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
อ่านต่อ...

จำนวน 2 หน้า  
<| 1 2 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-289412
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์