[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    คู่มือ MyOffice 2560    Smart obec

เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
ผู้เขียน : นางสาวจาริณี มาฮะ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 249
Bookmark and Share


 ขอเชิญชวน นักเรียนในสังกัด สพป.ยล.2 ตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ชื่อที่ตั้งต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ใช้คำในเชิงบวก มีความโดดเด่น สะดุดตา น่าสนใจ มีความสอดคล้องกับจุดเน้นของหนังสือ คือ "เด็กไทยสืบสานศาสตร์พระราชา" 

2. ผลงานเขียนของนักเรียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ สืบสานศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความรักชาติ ความเป็นไทย การใช้เทคโนโลยี แนวคิดสำหรับเด็กในยุค Thailand 4.0 การรักษาสิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู
3. ความยาวของชื่อไม่เกิน 5 พยางค์ (โดย 1 คน ส่งได้ 2 ชื่อ) 

4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา จาก สพฐ. จำนวน 1,000 บาท 

5. ผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรวบรวม ส่ง สพฐ. ต่อไป 

ขอบคุณค่ะ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 22 ธ.ค. 2560
     การประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา \"ชวนพ่อ เลิกบุหรี่\" 8 ธ.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงในวารสารวิชาการ 15 พ.ย. 2560
     แนวทางการพัฒนาและประเมิน \"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ\" 13 พ.ย. 2560
     โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior) 10 พ.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-289412
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์