[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
ผู้เขียน : นางสาวจาริณี มาฮะ
วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 152
Bookmark and Share


 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม "สภานักเรียนให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและขยายผลการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โรงเรียนที่สนใจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ 

http://studentact.net/blog.php?id_post=23

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว” กับพานาโซนิค ประจำปี 2561 Panasonic Kid Witness News 2018 19 มิ.ย. 2561
     ฮอนด้าชวนเยาวชนไทยสร้างสรรค์ไอเดียคิด(ส์) สิ่งประดิษฐ์กระหึ่มโลก 19 มิ.ย. 2561
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 24 พ.ค. 2561
     กิจกรรม TSC ครูดี ที่หนูรัก 14 มี.ค. 2561
     การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 14 มี.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์