[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
ผู้เขียน : นางสาวจาริณี มาฮะ
วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 182
Bookmark and Share


 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม "สภานักเรียนให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและขยายผลการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โรงเรียนที่สนใจ ศึกษารายละเอียดได้ที่ 

http://studentact.net/blog.php?id_post=23

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 15 ก.ค. 2561
     รับสมัครสอบโอลิมปิก สอวน. 5 ก.ค. 2561
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 25 มิ.ย. 2561
     โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว” กับพานาโซนิค ประจำปี 2561 Panasonic Kid Witness News 2018 19 มิ.ย. 2561
     ฮอนด้าชวนเยาวชนไทยสร้างสรรค์ไอเดียคิด(ส์) สิ่งประดิษฐ์กระหึ่มโลก 19 มิ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์