[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561
ผู้เขียน : นางสาวจาริณี มาฮะ
วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 20
Bookmark and Share


         ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร  ได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนชุมชน หรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  

        ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซด์  www.paliament.go.th/innovation

         ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การรับสมัครเด็กและเยาวชนจาก จชต. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการฑูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 15 ม.ค. 2561
     สภานักเรียน ยื่น 5 ข้อเสนอช่วย รัฐบาลพัฒนาการศึกษา 14 ม.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 11 ม.ค. 2561
     ประการเขียนเรียงความ \"วันเด็กแห่งชาติและวันครู\" ประจำปี 2561 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 11 ม.ค. 2561
     การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า 3 ม.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์