[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า
ผู้เขียน : นางสาวจาริณี มาฮะ
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 64
Bookmark and Share


                เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยเฉพาะวัยรุ่นเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้ากว่า 3 ล้านคน และป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว กว่า 1  ล้านคน โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต แจ้งว่าจากการศึกษาวัยรุ่นไทย ระหว่างอายุ 10-19 ปี  มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ  44  หรือประมาณ 3 ล้านกว่าคน จากวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ  8 ล้านคน นั้น

     ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้ 1. เพิ่มองค์ความรู้ และ ตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำชั้น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง      2. กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง หารือและดำเนินการร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึงการเพิ่มองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงภาวะโรคซึมเศร้าเป็นกรณีพิเศษ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     กิจกรรม TSC ครูดี ที่หนูรัก 14 มี.ค. 2561
     การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 14 มี.ค. 2561
     เอกสารการขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21 9 มี.ค. 2561
     วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัคร นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.พ. 2561
     ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในหัวข้อ \"รักแผ่นดินเกิด\" 17 ก.พ. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์