[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบาละ
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 170
Bookmark and Share


ด้วยนางสาวมินญาดา  บือซา ครูโรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ที่มีผลต่อการพัฒนา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านบาละ ซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จของปีการศึกษา 2560 และทางโรงเรียนเห็นว่า เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว ให้กับคณะครูและบุคลากรของท่านได้เป็นแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความการขับกลอนและการเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2561 5 ต.ค. 2561
     ขอเชิญร่วมสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยา และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา 2 ต.ค. 2561
     ขอเชิญร่วมสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยา และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา 2 ต.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 15 ก.ค. 2561
     รับสมัครสอบโอลิมปิก สอวน. 5 ก.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์