[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : รับสมัครสอบโอลิมปิก สอวน.
ผู้เขียน : นางสาวจาริณี มาฮะ
วันที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 257
Bookmark and Share


 โครงการโอลิมปิกวิชาการ  สอวน. 

รับสมัครสอบโอลิมปิก สอวน.

สำหรับนักเรียน จังหวัด พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
จะเปิดให้กรอกใบสมัคร วันที่ 6-23 กรกฎาคม 2561
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.5
- สาขาวิชาดาราศาสตร์ (ม.ต้น) ม.1 - ม.3 ต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2548
- สาขาวิชาดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) ม.3 - ม.5 ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป
- สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.3 - ม.5
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.5
- สาขาวิชาเคมี ม.3 - ม.5
- สาขาวิชาชีววิทยา ม.3 - ม.5

น้องๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.posn.sci.tsu.ac.th/



ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความการขับกลอนและการเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2561 5 ต.ค. 2561
     ขอเชิญร่วมสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยา และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา 2 ต.ค. 2561
     ขอเชิญร่วมสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยา และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา 2 ต.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 15 ก.ค. 2561
     รับสมัครสอบโอลิมปิก สอวน. 5 ก.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์